La înregistrarea comenzii pe site-ul deti.md clientul oferă urmatoarea informație: numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon. 

Oferind informația personală site-ului, clientul acceptă prelucrarea acesteia de către vânzător, inclusiv pentru promovarea produselor și serviciilor site-ului.

Clientul trebuie sa fie conștient de faptul că toată informația oferită pentru implementarea acestui serviciu nu va fi divulgată persoanelor sau site-urilor neautorizate. Excepție poate fi oferirea informației personale la cererea organelor competente ale Republicii Moldova sau la solicitarea instanței de judecată. Vânzătorul este responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor personale a clientului. Clientul este obligat să furnizeze informații fiabile. În cazul în care clientul oferă informații incorecte, vânzătorul nu este responsabil pentru informația dată și consecințele posibile.

Măsuri de securitate

Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității datelor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețeaua wireless nu poate fi protejată în totalitate. Prin urmare, la fel ca și alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Clientul, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

Utilizatori minori

În conformitate cu legislația în vigoare, utilizarea site-ului și a conținutului acestuia este destinată cumpărătorilor adulți și nu intenționăm să vindem produse minorilor. Cu toate acestea, nu putem cunoaște vârsta persoanelor care vizitează site-ul nostru și, prin urmare, respectăm politica de confidențialitate pentru persoanele de toate vârstele.

Plângeri

În cazul plângerilor legate direct de momentul cumpărării și vânzării de bunuri, puteți contacta Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pe următoarele coordonate:
mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012.

Telefon: (022) 741 464
Linia fierbinte: 080028028
www.consumator.gov.md